10.08.2017

Uprzejmie informujemy, iż firma DLAWINA.PL Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem innowacyjnego projektu wzorniczego systemu mebli do przechowywania i eksponowania butelek z winem.

Oferty można składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego od dnia 10.08.2017 do 20.08.2017 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania